Командиры (Kyokuchou):
Серизава Камо (Serizawa Kamo Mitsumoto) - ликвидирован;
Ниими Нишики (Niimi Nishiki Kinzan) - ликвидирован;
Кондо Нишики (Kondou Isami Masanobu (Masayoshi)).

Заместители командиров (Fukuchou)
Яманами Кейске (Yamanami Keisuke Tomonobu);
Хидзиката Тошизо(Hijikata Toshizou Yoshitoyo).

Ответственные офицеры (Jokin):
Окита Содзи/Соуши (Okita Souji (Soushi) Kaneyoshi (Fusanaga));
Нагакура Синпачи (Nagakura Shinpachi Noriyuki);
Харада Саноске (Harada Sanosuke);
Тодо Хейске (Toudou Heisuke Nobutora);
Иное Гинзабуро (Inoue Genzaburou Kazushige);
Хирайяма Горо (Hirayama Gorou);
Ногучи Кендзи (Noguchi Kenji);
Хирама Дзуске (Hirama Juusuke);
Сайто Хаджиме (Saitou Hajime);
Огата Сунтаро (Ogata Shuntarou);
Ямазаки Сусуму (Yamazaki Susumu);
Тани Санджуро (Tani Sanjuurou);
Мацубара Цудзи (Matsubara Chuuji (Tadaji));
Андо Сотаро (Andou Soutarou).

Разведка и наблюдение (Chouyaku Narabi Kansatsu):
Шимада Кай (Shimada Kai);
Кавасима Содзи (Kawashima Shouji (Katsuji));
Хаяси Нобутаро (Hayashi Nobutarou).

Ответственные за операции зачистки (Kanteiyaku Narabi Konida Gata):
Кисима Ютаро (Kishima (Kishida) Yutarou);
Окан Ябе (Okan (Oseki) Yabee);
Каваи Китаро (Kawai Kitarou);
Сакаи Хуого (Sakai Hyougo).